Day: August 15, 2022

Categories Lifestyle

8 สิ่งที่ควรถามก่อนตกลงเช่าที่ดิน

ก่อนที่เราจะลงทุนด้านใดด้านหนึ่งนั้น เราควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน ดั่งเช่นเรื่องของ “การซื้อหรือการเช่าที่ดิน” ก็เช่นกันครับ หากเรามีเพียงเงินแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสัญญาหรือข้อกฏหมายแล้ว อาจทำให้เราศูนย์เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ได้นั้นเองครับ บทความนี้จึงอยากขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “8 สิ่งที่ควรถาม ควรรู้ก่อนตกลงเช่าที่ดิน” ครับ จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเล้ยย!! สัญญาเช่าที่ดินคืออะไร ? สัญญาเช่าที่ดินเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของสัญญาตอบแทนรูปแบบหนึ่ง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ ผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีความสัมพันธ์ต่อกัน คือผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่า ส่วนผู้ให้เช่าต้องให้สิทธิ์ในการครอบครองที่ระบุในสัญญาเช่า โดยกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่าจะไม่โอนเป็นของผู้เช่า สัญญาเช่าจึงเป็นเพียงการตกลงเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ตามเวลาที่ตกลงเท่านั้น…