Trending

รวมเรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจปล่อยเช่าที่ดิน

หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินและคิดจะหารายได้เพิ่มเติมจากการปล่อยเช่าที่ดินแล้วหล่ะก็…บทความนี้จะขอเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแนะนำความรู้เบื้องต้นให้กับท่านได้เข้าใจถึงหลักการหรือสัญญาเช่าที่ดินเบื้องต้นเพื่อที่จะทำได้ถูกต้องตามกฏหมายกันครับ โดยเราจะขอรวบรวมเป็น “เรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจปล่อยเช่าที่ดิน” จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันดีกว่าครับ ทำความรู้จักกกับ “สัญญาเช่าที่ดิน” สัญญาเช่าที่ดินเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของสัญญาตอบแทนรูปแบบหนึ่ง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ ผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีความสัมพันธ์ต่อกัน คือผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่า ส่วนผู้ให้เช่าต้องให้สิทธิ์ในการครอบครองที่ระบุในสัญญาเช่า “ผู้เช่า” และ “ผู้ให้เช่า” ตามกฏหมายระบุไว้ว่าอย่างไร? ●ผู้เช่า คือ ผู้ที่มีหน้าที่จ่ายค่าเช่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าตามจำนวนและเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า อีกทั้งผู้เช่ายังมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองเช่า และคืนการครอบครองให้ผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดเวลาเช่า พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในสัญญาเช่า ●ผู้ให้เช่า คือ ผู้ที่มีหน้าที่มอบสิทธิในการครอบครองให้ผู้เช่าตลอดระยะเวลาของการเช่า และสามารถกำหนดในสัญญาได้ว่าสิทธิการให้เช่านั้นเฉพาะอยู่ที่ผู้ให้เช่าเท่านั้น ซึ่งผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นใครก็ได้ที่ได้รับมอบอำนาจหรือความยินยอมจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้นำทรัพย์นั้นออกให้เช่า...

รวมเรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจปล่อยเช่าที่ดิน

หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินและคิดจะหารายได้เพิ่มเติมจากการปล่อยเช่าที่ดินแล้วหล่ะก็…บทความนี้จะขอเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแนะนำความรู้เบื้องต้นให้กับท่านได้เข้าใจถึงหลักการหรือสัญญาเช่าที่ดินเบื้องต้นเพื่อที่จะทำได้ถูกต้องตามกฏหมายกันครับ โดยเราจะขอรวบรวมเป็น “เรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจปล่อยเช่าที่ดิน” จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันดีกว่าครับ ทำความรู้จักกกับ “สัญญาเช่าที่ดิน” สัญญาเช่าที่ดินเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของสัญญาตอบแทนรูปแบบหนึ่ง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ ผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีความสัมพันธ์ต่อกัน คือผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่า ส่วนผู้ให้เช่าต้องให้สิทธิ์ในการครอบครองที่ระบุในสัญญาเช่า “ผู้เช่า” และ “ผู้ให้เช่า” ตามกฏหมายระบุไว้ว่าอย่างไร? ●ผู้เช่า คือ ผู้ที่มีหน้าที่จ่ายค่าเช่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าตามจำนวนและเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า อีกทั้งผู้เช่ายังมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองเช่า และคืนการครอบครองให้ผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดเวลาเช่า พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในสัญญาเช่า ●ผู้ให้เช่า คือ ผู้ที่มีหน้าที่มอบสิทธิในการครอบครองให้ผู้เช่าตลอดระยะเวลาของการเช่า และสามารถกำหนดในสัญญาได้ว่าสิทธิการให้เช่านั้นเฉพาะอยู่ที่ผู้ให้เช่าเท่านั้น ซึ่งผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นใครก็ได้ที่ได้รับมอบอำนาจหรือความยินยอมจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้นำทรัพย์นั้นออกให้เช่า...