8 สิ่งที่ควรถามก่อนตกลงเช่าที่ดิน

CategoriesLifestyleTagged
เช่าที่ดิน

ก่อนที่เราจะลงทุนด้านใดด้านหนึ่งนั้น เราควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน ดั่งเช่นเรื่องของ “การซื้อหรือการเช่าที่ดิน” ก็เช่นกันครับ หากเรามีเพียงเงินแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสัญญาหรือข้อกฏหมายแล้ว อาจทำให้เราศูนย์เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ได้นั้นเองครับ บทความนี้จึงอยากขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “8 สิ่งที่ควรถาม ควรรู้ก่อนตกลงเช่าที่ดิน” ครับ จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเล้ยย!!

สัญญาเช่าที่ดินคืออะไร ?

สัญญาเช่าที่ดินเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของสัญญาตอบแทนรูปแบบหนึ่ง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ ผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีความสัมพันธ์ต่อกัน คือผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่า ส่วนผู้ให้เช่าต้องให้สิทธิ์ในการครอบครองที่ระบุในสัญญาเช่า โดยกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่าจะไม่โอนเป็นของผู้เช่า สัญญาเช่าจึงเป็นเพียงการตกลงเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ตามเวลาที่ตกลงเท่านั้น ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่เช่านั้นจะไม่ตกเป็นของผู้เช่าเด็ดขาด นอกเสียจากว่ามีการตกลงซื้อขายกันภายหลัง

8 สิ่งที่ควรถาม ควรรู้ก่อนตกลงเช่าที่ดิน

ทำความรู้จักประเภทของสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าที่ดินแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้น สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นเป็นสัญญาเช่าที่ดินไม่เกิน 3 ปี สามารถทำได้เองระหว่างบุคคล ไม่จำเป็นต้องไปสำนักงานที่ดิน โดยหนังสือสัญญาต้องมีรายละเอียดต่างๆตามตกลงกันอย่างครบถ้วน

สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว คือเช่าเกินกว่า 3 ปี โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าต้องจดทะเบียนสัญญาเช่าที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งการเช่าที่ดินเกิน 3 ปีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ถ้าหากไม่จดทะเบียน สัญญาเช่าที่ดินฉบับดังกล่าวจะมีอายุบังคับตามกฎหมายเพียง 3 ปีเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดของคู่สัญญาให้เรียบร้อย รายละเอียดต่างๆจะต้องลงให้ชัดเจนว่าใครคือผู้เช่าและผู้ให้เช่า พร้อมชื่อและข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ของตนเอง และคนที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดของสินทรัพย์ที่มีการเช่า รายละเอียดของที่ดินจะประกอบไปด้วย ทำเลที่ตั้ง บ้านเลขที่ เลขที่โฉนด ขนาดของที่ดินที่ตกลงให้เช่า

ซึ่งถ้าเป็นการให้เช่าบางส่วนจะต้องมีการแสดงเขตพื้นที่สำหรับการเช่าให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เช่ารู้ว่าขอบเขตที่ดินที่ตนเองใช้ประโยชน์ได้มีแค่ไหน อีกทั้งยังป้องกันความเข้าใจผิดที่จะทำให้เกิดข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องระหว่างกันได้ในอนาคต

สอบถามรายละเอียดระยะเวลาที่ให้เช่าเพื่อความถูกต้อง เพราะระยะเวลาในการเช่าที่ดินนั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆ ดังนั้นการทำสัญญาเช่าที่ดินนั้นต้องใส่ระยะเวลาในการเช่าให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การเช่าที่ดินระยะยาวเกิน 3 ปีต้องไปทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดิน เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนและวิธีการชำระให้ชัดเจน สัญญาต้องระบุค่าเช่าให้ชัดเจนแน่นอน พร้อมแจกแจงรายละเอียดด้วยว่าต้องชำระค่าเช่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ ชำระด้วยวิธีไหน กำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน หรือรายปี รวมไปถึงในระหว่างสัญญานั้นจะมีการขอขึ้นค่าเช่าหรือไม่ ถ้าขอขึ้นค่าเช่าจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ ในระยะเวลาไหน

สอบถามรายละเอียดรายการทรัพย์สินที่ให้เช่า

รายการทรัพย์สินอาจจะเป็นสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ อย่างเช่น ต้นไม้ บ้านรวมไปถึงทรัพย์สินภายในบ้าน หรือรายการอื่น ๆ ที่อยู่ในที่ดิน ซึ่งคู่สัญญาต้องตกลงกันให้เรียบร้อยว่าผู้เช่าจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในส่วนนี้ได้หรือไม่อย่างไร

สอบถามให้ชัดเจนถึงรายละเอียดความรับผิดที่ผู้เช่าจะต้องแบกรับ

ปฏิเสธว่าการเช่าที่ดินในบางครั้ง อาจทำให้ที่ดินเกิดความเสียหายหรือชำรุดได้ ดังนั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายควรตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนว่า ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้น สิ่งนั้นๆมีมูลค่าเท่าไหร่ และไม่ลืมระบุให้ชัดเจนลงไปในสัญญา ป้องกันการเข้าใจผิด

สอบถามให้ชัดเจนถึงว่าพื้นที่แห่งนี้ประสบอุทกภัยหรือน้ำท่วมถึงหรือไม่ เพราะหากพื้นดินแห่งนี้น้ำท่วมในทุกฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากแล้ว จะทำให้เราเสียผลประโยชน์เป็นอย่างมากครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลเกี่ยวกับ “8 สิ่งที่ควรถาม ควรรู้ก่อนตกลงเช่าที่ดิน” ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

About the author