รวมเรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจปล่อยเช่าที่ดิน

CategoriesLifestyleTagged
เช่าที่ดิน

หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินและคิดจะหารายได้เพิ่มเติมจากการปล่อยเช่าที่ดินแล้วหล่ะก็…บทความนี้จะขอเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแนะนำความรู้เบื้องต้นให้กับท่านได้เข้าใจถึงหลักการหรือสัญญาเช่าที่ดินเบื้องต้นเพื่อที่จะทำได้ถูกต้องตามกฏหมายกันครับ โดยเราจะขอรวบรวมเป็น “เรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจปล่อยเช่าที่ดิน” จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันดีกว่าครับ

ทำความรู้จักกกับ สัญญาเช่าที่ดิน

สัญญาเช่าที่ดินเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของสัญญาตอบแทนรูปแบบหนึ่ง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ ผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีความสัมพันธ์ต่อกัน คือผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่า ส่วนผู้ให้เช่าต้องให้สิทธิ์ในการครอบครองที่ระบุในสัญญาเช่า

“ผู้เช่า” และ “ผู้ให้เช่า” ตามกฏหมายระบุไว้ว่าอย่างไร?

●ผู้เช่า คือ ผู้ที่มีหน้าที่จ่ายค่าเช่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าตามจำนวนและเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า อีกทั้งผู้เช่ายังมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองเช่า และคืนการครอบครองให้ผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดเวลาเช่า พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในสัญญาเช่า

●ผู้ให้เช่า คือ ผู้ที่มีหน้าที่มอบสิทธิในการครอบครองให้ผู้เช่าตลอดระยะเวลาของการเช่า และสามารถกำหนดในสัญญาได้ว่าสิทธิการให้เช่านั้นเฉพาะอยู่ที่ผู้ให้เช่าเท่านั้น

ซึ่งผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นใครก็ได้ที่ได้รับมอบอำนาจหรือความยินยอมจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้นำทรัพย์นั้นออกให้เช่า

หนังสือสัญญาเช่าที่ดินประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

1. ผู้ให้เช่าและผู้เช่าสามารถทำสัญญาเช่าที่ดินระหว่างกันเองได้

2. ระบุรายละเอียดของ “ผู้เช่า” และ “ผู้ให้เช่า” ให้ชัดเจน

3. ระบุค่าตอบแทน หรือ “ค่าเช่า” ให้ชัดเจน

4. ระบุช่วงเวลาการเช่าให้ชัดเจน ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุด

5. ระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้

6. ลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายให้เรียบร้อย

แล้วหนังสือสัญญาเช่ามีกี่แบบ อะไรบ้าง?

สัญญาเช่าที่ดินแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นและสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

1. สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว คือเช่าเกินกว่า 3 ปี โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าต้องจดทะเบียนสัญญาเช่าที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งการเช่าที่ดินเกิน 3 ปีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ถ้าหากไม่จดทะเบียน สัญญาเช่าที่ดินฉบับดังกล่าวจะมีอายุบังคับตามกฎหมายเพียง 3 ปีเท่านั้น โดยมีประเภทของสัญญาย่อยลงไปอีก ได้แก่

– สัญญาเช่าธรรมดา คือ ตัวสัญญาจะมีลักษณะเหมือนสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ที่ผู้เช่าเสียแค่ค่าเช่า (ค่าตอบแทน) ต่อผู้ให้เช่า และผู้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิในการเช่าได้ หากมีการฟ้องร้องกันจะต้องฟ้องร้องในระยะเวลาของการเช่าที่กำหนดไว้เท่านั้น

– สัญญาเช่าต่างตอบแทน คือ สัญญาที่ผู้เช่าจะต้องเสียค่าตอบแทนอื่นๆตามตกลงกับผู้ให้เช่า เป็นการเสียอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าเช่า และผู้เช่าสามารถโอนสัญญาเช่าไปยังทายาทได้

การทำสัญญาเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ จะต้องทำสัญญาในรูปแบบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น การทำสัญญาจึงจะมีผลครบถ้วน และสามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้

2. สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้น สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นเป็นสัญญาเช่าที่ดินไม่เกิน 3 ปี สามารถทำได้เองระหว่างบุคคล ไม่จำเป็นต้องไปสำนักงานที่ดิน โดยหนังสือสัญญาต้องมีรายละเอียดต่างๆตามตกลงกันอย่างครบถ้วน พร้อมลายมือชื่อของคู่สัญญา พยาน อย่างครบถ้วนจึงจะถือว่าเป็นสัญญาเช่าที่สมบูรณ์

ปัจจัยหลักที่เราควรพิจารณาก่อนคิดปล่อยเช่าที่ดิน

กล่าวได้ตรงๆ เลยว่า “สิ่งสำคัญสำหรับผู้เช่าและนักลงทุนที่เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจลงทุน คือ ทำเลที่ตั้งของที่ดินที่จะนำมาทำผลประโยชน์”  ผู้เช่าจะเลือกทำเลที่ตั้งที่สามารถพัฒนาโครงการเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นเองครับ

และนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ “เรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจปล่อยเช่าที่ดิน” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในบทความนี้ครับ เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆ ท่านกันนะครับ

About the author