Day: April 18, 2021

Categories Lifestyle

ประกันรถยนต์ 2+ คืออะไร

ประกันรถยนต์นั้นมีหลากหลายประเภทมากมาย ซึ่งแต่ละประเภทของประกันรถยนต์ก็ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป โดยประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองแบบครบถ้วนที่สุดอย่างประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็จะมีราคาเบี้ยประกันที่สูงกว่าประเภทอื่น ๆ เป็นเรื่องปกติ โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่มีราคาที่ถูกกว่าประกันชั้น 1 เป็นอย่างมากนั่นคือ ประกันภัยรถยนต์ 2+ โดยประกันภัยรถยนต์ 2+ นั้นเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมมาจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และเป็นประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงประกันชั้น 1 เป็นอย่างมาก ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ 2+ กันว่ามีอะไรบ้าง  ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ 2+  ประกันภัยรถยนต์ 2+ นั้นให้ความคุ้มครองเพิ่มมาจากประกันภัยชั้น 2 คือแต่เดิมประกันภัยชั้น 2 นั้นจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกับบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีเท่านั้น แต่ก็มีการคุ้มครองในส่วนของรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ นอกจากนี้ก็ยังมีการคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันตัวการขับขี่อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 นั้นคุ้มครองเฉพาะส่วนของคู่กรณีเท่านั้น แต่ประกันรถยนต์ 2+ จึงเป็นการเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของผู้เอาประกันรถยนต์เข้ามาด้วย จึงทำให้ประกันรถยนต์ 2+ มีความใกล้เคียงกับประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น หากเราขับรถชนคันอื่น แล้วเราทำเพียงแค่ประกันรถยนต์ชั้น 2 เราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของรถตัวเอง แต่หากเราทำประกันรถยนต์ 2+ แล้วขับรถชนคันอื่น เราก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าซ่อมเลย เนื่องจากประกันรถยนต์ 2+ นั้นคุ้มครองทั้งฝั่งคู่กรณีและฝั่งผู้เอาประกัน เป็นต้น  โดยในความคุ้มครองของทั้งฝั่งคู่กรณีและฝั่งของผู้เอาประกันภัยนั้นก็จะมีจำนวนจำกัดในราคาที่ได้ตกลงในสัญญาเบี้ยประกันภัยว่าบริษัทประกันนั้นให้ความคุ้มครองที่ราคาไม่เกินเท่าไหร่   เมื่อเทียบความคุ้มครองแล้วประกันภัยรถยนต์ 2+ ราคาถูกกว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นอย่างมาก เรียกว่าประกันภัยรถยนต์ 2+ ราคาเพิ่มมาจากประกันรถยนต์ชั้น 2 เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ให้ความคุ้มครองที่ดีมาก เรียกได้ว่าประกันภัยรถยนต์ 2+ ราคาคุ้มค่ากับความคุ้มครองเป็นอย่างมาก  เห็นได้ว่าประกันรถยนต์ 2+ นั้นเป็นประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่ไม่แพงมาก…